משלוחים חינם ברכישה מעל 500 ש"ח   - מסירה תוך 4 ימי עסקים

New Z&V service! Visit your store remotely. Find out more.

The Wardrobe

    See
  • 2
  • 4

sweaters & cardigans

skmf1115f

MARKUS SWEATER1660.00 NIS

2075.00 NIS

XS

dresses & skirts

skcp0424f

RAOS SATIN DRESS

2100.00 NIS

M

shirts & tops

skcp0502f

TACCA SATIN TUNIC

1440.00 NIS

XS

t-shirts & sweats

skts1821f

NOYA VOLT BABE T-SHIRT

535.00 NIS

L

shirts & tops

skcp0709f

CORA JAC CAMISOLE

1100.00 NIS

XS | S | M | L

pants & jeans

skcp0104f

PISTOL PANTS

1195.00 NIS

34 | 36 | 38

dresses & skirts

skcp0402f

RETOUCH SATIN DRESS1347.50 NIS

1925.00 NIS

S | M | L

t-shirts & sweats

sktr1803f

DONA DREAM T-SHIRT

560.00 NIS

S | M | L

t-shirts & sweats

sktr1812f

ZOE TIE DYE T-SHIRT

535.00 NIS

XS | M

shirts & tops

skcp0503f

TAOS SATIN TUNIC1008.00 NIS

1440.00 NIS

XS | S | M

shirts & tops

skcp0503f

TAOS SATIN TUNIC1008.00 NIS

1440.00 NIS

XS | S | M | L

shirts & tops

skcp0503f

TAOS SATIN TUNIC1008.00 NIS

1440.00 NIS

XS

dresses & skirts

skcp0407f

RUINS SATIN DRESS1519.00 NIS

2170.00 NIS

S | M

dresses & skirts

skcp0408f

RINKA SATIN DRESS1144.50 NIS

1635.00 NIS

M | L

shirts & tops

skcp3201f

TINK SATIN TUNIC1132.00 NIS

1415.00 NIS

XS | S | M | L

shirts & tops

skcp3201f

TINK SATIN TUNIC1132.00 NIS

1415.00 NIS

L

shirts & tops

skcp3201f

TINK SATIN TUNIC1132.00 NIS

1415.00 NIS

M

dresses & skirts

skcp0403f

REMEDY SATIN DRESS1620.50 NIS

2315.00 NIS

XS | S | M

shirts & tops

skcu1407f

TRIS CUIR FROISSÉ SHIRT2030.00 NIS

2900.00 NIS

XS

shirts & tops

skcu1407f

TRIS CUIR FROISSÉ SHIRT

2900.00 NIS

XS

dresses & skirts

pwgcp0401f

-iconic-

RISTY JAC GUITAR DRESS

2025.00 NIS

M | L

dresses & skirts

skcu1403f

JOSLIN LEATHER SKIRT2028.00 NIS

2535.00 NIS

34

t-shirts & sweats

skts1813f

ZOE PHOTOPRINT T-SHIRT

415.00 NIS

XS | M | L

t-shirts & sweats

skts1803f

ZOE ZV ADDRESS T-SHIRT

440.00 NIS

M | L

t-shirts & sweats

skts1803f

ZOE ZV ADDRESS T-SHIRT

440.00 NIS

L

t-shirts & sweats

skts1813f

ZOE PHOTOPRINT T-SHIRT

415.00 NIS

L

t-shirts & sweats

skts1813f

ZOE PHOTOPRINT T-SHIRT

415.00 NIS

L

shirts & tops

skcp0703f

CHRISTY JAC ZV CAMISOLE840.00 NIS

1050.00 NIS

shirts & tops

skcp0703f

CHRISTY JAC ZV CAMISOLE

1050.00 NIS

M

shirts & tops

skcp0703f

CHRISTY JAC ZV CAMISOLE840.00 NIS

1050.00 NIS

S | M

sweaters & cardigans

skml2402f

JIM PATCH CARDIGAN1417.50 NIS

2025.00 NIS

L

sweaters & cardigans

skmt1105f

BRUMY CACHEMIRE SWEATER

1440.00 NIS

L

sweaters & cardigans

skmt1105f

BRUMY CACHEMIRE SWEATER

1440.00 NIS

XS

sweaters & cardigans

skml1105f

FLINT SWEATER1288.00 NIS

1610.00 NIS

XS | L

shirts & tops

skcp0701f

CHRISTY CAMISOLE

925.00 NIS

M

shirts & tops

skcp0701f

CHRISTY CAMISOLE

925.00 NIS

XS | S

sweaters & cardigans

skmf1105f

MISS STRIPES FLOWER SWEATER1246.00 NIS

1780.00 NIS

S

shirts & tops

wjcp0703f

CELEST PRINT BEGONIA CAMISOLE704.00 NIS

880.00 NIS

XS | S | M

dresses & skirts

skcp0405f

RISTY JAC ZV DRESS

2270.00 NIS

M

dresses & skirts

wjcp0406f

REVEL PRINT BEGONIA DRESS1364.00 NIS

1705.00 NIS

XS

dresses & skirts

skcp0302f

JOSLIN JAC ZV SKIRT1268.00 NIS

1585.00 NIS

34 | 38

dresses & skirts

skcp0302f

JOSLIN JAC ZV SKIRT1268.00 NIS

1585.00 NIS

34 | 38 | 40

t-shirts & sweats

sktt1801f

ZOE CITATION T-SHIRT

415.00 NIS

XS | M | L

t-shirts & sweats

sktt1801f

ZOE CITATION T-SHIRT

415.00 NIS

XS | S | L

dresses & skirts

skcp0301f

JOSLIN CDC SKIRT1152.00 NIS

1440.00 NIS

34 | 40

t-shirts & sweats

sktp1801f

WALK CHINE ZV T-SHIRT

465.00 NIS

XS | S | M | L

t-shirts & sweats

skts1805f

ZOE SKULL VOLTAIRE T-SHIRT

535.00 NIS

S | L

pants & jeans

pwgcu1402f

-iconic-

PHLAME LEATHER PANTS

3855.00 NIS

34

pants & jeans

skce0108f

PROFIL CAR PANTS938.00 NIS

1340.00 NIS

36

blazers

skca0213f

VENUS BLAZER2030.00 NIS

2900.00 NIS

34

dresses & skirts

skcu1406f

JADEN LEATHER SKIRT

3390.00 NIS

38 | 40

t-shirts & sweats

sktr1801f

DYMA ZV BACKSTAGE T-SHIRT392.00 NIS

560.00 NIS

XS | S | M | L

pants & jeans

skce0102f

POSH PANTS938.00 NIS

1340.00 NIS

34

blazers

skca0206f

VIVA SERTI BLAZER1963.50 NIS

2805.00 NIS

34 | 40

t-shirts & sweats

skto1801f

SKINNY JORM T-SHIRT

465.00 NIS

XS

blazers

skca0202f

VICHY CREPE BLAZER1620.50 NIS

2315.00 NIS

36 | 38

pants & jeans

skce0103f

POLK STRASS

1340.00 NIS

34 | 38 | 40

t-shirts & sweats

wjts1820f

ERICKA FEMINIST T-SHIRT

560.00 NIS

M | L

t-shirts & sweats

sktr1807f

SKINNY JE T'AIME T-SHIRT

440.00 NIS

XS

t-shirts & sweats

sktr1808f

BELLA T-SHIRT

465.00 NIS

XS | S | M | L

t-shirts & sweats

sktr1808f

BELLA T-SHIRT

465.00 NIS

S

sweaters & cardigans

skmf1106f

MISS ARROW CACHEMIRE SWEATER1092.00 NIS

1560.00 NIS

XS | S | L

sweaters & cardigans

skmt1101f

MALTA CACHEMIRE SWEATER2170.00 NIS

3100.00 NIS

XS | S

shirts & tops

skcp0706f

CHRISTY KALEIDO CAMISOLE720.00 NIS

900.00 NIS

S | M

shirts & tops

wjcu1411f

- fashion show -

TRIS LEATHER SHIRT2201.50 NIS

3145.00 NIS

38

blazers

pwgca0201f

-iconic-

VOLLY CREPE BLAZER

2415.00 NIS

34 | 36 | 38 | 40

blazers

pwgca0201f

-iconic-

VOLLY CREPE BLAZER

2415.00 NIS

34 | 40

t-shirts & sweats

skts1818f

ALYS CLFAV T-SHIRT

465.00 NIS

XS | M

blazers

skca0212f

VANILLE JAC ZV BLAZER

2805.00 NIS

34 | 36 | 38

bag straps

skat0901f

-new-

ZV INITIALE MONOGRAM STRAP374.50 NIS

535.00 NIS

U

zv x initiale

skat2004f

-new-

ZV INITIALE LA MONOGRAM BAG1092.00 NIS

1560.00 NIS

U

shirts & tops

skcp3503f

sustainable edition

TALINO JAC ZV SHIRT

1685.00 NIS

XS

dresses & skirts

wjcp0437f

RACKY SILK DRESS

2900.00 NIS

XS | S | M | L

zv x initiale

skat2008f

-new-

ZV INITIALE LE CITY MONOGRAM B1347.50 NIS

1925.00 NIS

U

zv x initiale

skat2012f

- new -

ZV INITIALE LE TOTE BAG1179.50 NIS

1685.00 NIS

U

jewelry & keyrings

skan4812f

ZV INITIALE BRACELET

465.00 NIS

U

jewelry & keyrings

skan4812f

ZV INITIALE BRACELET

465.00 NIS

U

zv x initiale

skat4001f

- new -

ZV INITIALE LE BELT BAG836.50 NIS

1195.00 NIS

U

t-shirts & sweats

skts7112f

SPENCER PHOTOPRINT SWEATSHIRT801.50 NIS

1145.00 NIS

XS | S

jewelry & keyrings

skan4806f

ZV INITIALE EARRINGS

560.00 NIS

U

sweaters & cardigans

skmf1115f

MARKUS SWEATER1660.00 NIS

2075.00 NIS

XS

dresses & skirts

skcp0424f

RAOS SATIN DRESS

2100.00 NIS

M

shirts & tops

skcp0502f

TACCA SATIN TUNIC

1440.00 NIS

XS

t-shirts & sweats

skts1821f

NOYA VOLT BABE T-SHIRT

535.00 NIS

L

shirts & tops

skcp0709f

CORA JAC CAMISOLE

1100.00 NIS

XS | S | M | L

pants & jeans

skcp0104f

PISTOL PANTS

1195.00 NIS

34 | 36 | 38

dresses & skirts

skcp0402f

RETOUCH SATIN DRESS1347.50 NIS

1925.00 NIS

S | M | L

t-shirts & sweats

sktr1803f

DONA DREAM T-SHIRT

560.00 NIS

S | M | L

t-shirts & sweats

sktr1812f

ZOE TIE DYE T-SHIRT

535.00 NIS

XS | M

shirts & tops

skcp0503f

TAOS SATIN TUNIC1008.00 NIS

1440.00 NIS

XS | S | M

shirts & tops

skcp0503f

TAOS SATIN TUNIC1008.00 NIS

1440.00 NIS

XS | S | M | L

shirts & tops

skcp0503f

TAOS SATIN TUNIC1008.00 NIS

1440.00 NIS

XS

dresses & skirts

skcp0407f

RUINS SATIN DRESS1519.00 NIS

2170.00 NIS

S | M

dresses & skirts

skcp0408f

RINKA SATIN DRESS1144.50 NIS

1635.00 NIS

M | L

shirts & tops

skcp3201f

TINK SATIN TUNIC1132.00 NIS

1415.00 NIS

XS | S | M | L

shirts & tops

skcp3201f

TINK SATIN TUNIC1132.00 NIS

1415.00 NIS

L

shirts & tops

skcp3201f

TINK SATIN TUNIC1132.00 NIS

1415.00 NIS

M

dresses & skirts

skcp0403f

REMEDY SATIN DRESS1620.50 NIS

2315.00 NIS

XS | S | M

shirts & tops

skcu1407f

TRIS CUIR FROISSÉ SHIRT2030.00 NIS

2900.00 NIS

XS

shirts & tops

skcu1407f

TRIS CUIR FROISSÉ SHIRT

2900.00 NIS

XS

dresses & skirts

pwgcp0401f

-iconic-

RISTY JAC GUITAR DRESS

2025.00 NIS

M | L

dresses & skirts

skcu1403f

JOSLIN LEATHER SKIRT2028.00 NIS

2535.00 NIS

34

t-shirts & sweats

skts1813f

ZOE PHOTOPRINT T-SHIRT

415.00 NIS

XS | M | L

t-shirts & sweats

skts1803f

ZOE ZV ADDRESS T-SHIRT

440.00 NIS

M | L

t-shirts & sweats

skts1803f

ZOE ZV ADDRESS T-SHIRT

440.00 NIS

L

t-shirts & sweats

skts1813f

ZOE PHOTOPRINT T-SHIRT

415.00 NIS

L

t-shirts & sweats

skts1813f

ZOE PHOTOPRINT T-SHIRT

415.00 NIS

L

shirts & tops

skcp0703f

CHRISTY JAC ZV CAMISOLE840.00 NIS

1050.00 NIS

shirts & tops

skcp0703f

CHRISTY JAC ZV CAMISOLE

1050.00 NIS

M

shirts & tops

skcp0703f

CHRISTY JAC ZV CAMISOLE840.00 NIS

1050.00 NIS

S | M

sweaters & cardigans

skml2402f

JIM PATCH CARDIGAN1417.50 NIS

2025.00 NIS

L

sweaters & cardigans

skmt1105f

BRUMY CACHEMIRE SWEATER

1440.00 NIS

L

sweaters & cardigans

skmt1105f

BRUMY CACHEMIRE SWEATER

1440.00 NIS

XS

sweaters & cardigans

skml1105f

FLINT SWEATER1288.00 NIS

1610.00 NIS

XS | L

shirts & tops

skcp0701f

CHRISTY CAMISOLE

925.00 NIS

M

shirts & tops

skcp0701f

CHRISTY CAMISOLE

925.00 NIS

XS | S

sweaters & cardigans

skmf1105f

MISS STRIPES FLOWER SWEATER1246.00 NIS

1780.00 NIS

S

shirts & tops

wjcp0703f

CELEST PRINT BEGONIA CAMISOLE704.00 NIS

880.00 NIS

XS | S | M

dresses & skirts

skcp0405f

RISTY JAC ZV DRESS

2270.00 NIS

M

dresses & skirts

wjcp0406f

REVEL PRINT BEGONIA DRESS1364.00 NIS

1705.00 NIS

XS

dresses & skirts

skcp0302f

JOSLIN JAC ZV SKIRT1268.00 NIS

1585.00 NIS

34 | 38

dresses & skirts

skcp0302f

JOSLIN JAC ZV SKIRT1268.00 NIS

1585.00 NIS

34 | 38 | 40

t-shirts & sweats

sktt1801f

ZOE CITATION T-SHIRT

415.00 NIS

XS | M | L

t-shirts & sweats

sktt1801f

ZOE CITATION T-SHIRT

415.00 NIS

XS | S | L

dresses & skirts

skcp0301f

JOSLIN CDC SKIRT1152.00 NIS

1440.00 NIS

34 | 40

t-shirts & sweats

sktp1801f

WALK CHINE ZV T-SHIRT

465.00 NIS

XS | S | M | L

t-shirts & sweats

skts1805f

ZOE SKULL VOLTAIRE T-SHIRT

535.00 NIS

S | L

pants & jeans

pwgcu1402f

-iconic-

PHLAME LEATHER PANTS

3855.00 NIS

34

pants & jeans

skce0108f

PROFIL CAR PANTS938.00 NIS

1340.00 NIS

36

blazers

skca0213f

VENUS BLAZER2030.00 NIS

2900.00 NIS

34

dresses & skirts

skcu1406f

JADEN LEATHER SKIRT

3390.00 NIS

38 | 40

t-shirts & sweats

sktr1801f

DYMA ZV BACKSTAGE T-SHIRT392.00 NIS

560.00 NIS

XS | S | M | L

pants & jeans

skce0102f

POSH PANTS938.00 NIS

1340.00 NIS

34

blazers

skca0206f

VIVA SERTI BLAZER1963.50 NIS

2805.00 NIS

34 | 40

t-shirts & sweats

skto1801f

SKINNY JORM T-SHIRT

465.00 NIS

XS

blazers

skca0202f

VICHY CREPE BLAZER1620.50 NIS

2315.00 NIS

36 | 38

pants & jeans

skce0103f

POLK STRASS

1340.00 NIS

34 | 38 | 40

t-shirts & sweats

wjts1820f

ERICKA FEMINIST T-SHIRT

560.00 NIS

M | L

t-shirts & sweats

sktr1807f

SKINNY JE T'AIME T-SHIRT

440.00 NIS

XS

t-shirts & sweats

sktr1808f

BELLA T-SHIRT

465.00 NIS

XS | S | M | L

t-shirts & sweats

sktr1808f

BELLA T-SHIRT

465.00 NIS

S

sweaters & cardigans

skmf1106f

MISS ARROW CACHEMIRE SWEATER1092.00 NIS

1560.00 NIS

XS | S | L

sweaters & cardigans

skmt1101f

MALTA CACHEMIRE SWEATER2170.00 NIS

3100.00 NIS

XS | S

shirts & tops

skcp0706f

CHRISTY KALEIDO CAMISOLE720.00 NIS

900.00 NIS

S | M

shirts & tops

wjcu1411f

- fashion show -

TRIS LEATHER SHIRT2201.50 NIS

3145.00 NIS

38

blazers

pwgca0201f

-iconic-

VOLLY CREPE BLAZER

2415.00 NIS

34 | 36 | 38 | 40

blazers

pwgca0201f

-iconic-

VOLLY CREPE BLAZER

2415.00 NIS

34 | 40

t-shirts & sweats

skts1818f

ALYS CLFAV T-SHIRT

465.00 NIS

XS | M

blazers

skca0212f

VANILLE JAC ZV BLAZER

2805.00 NIS

34 | 36 | 38

bag straps

skat0901f

-new-

ZV INITIALE MONOGRAM STRAP374.50 NIS

535.00 NIS

U

zv x initiale

skat2004f

-new-

ZV INITIALE LA MONOGRAM BAG1092.00 NIS

1560.00 NIS

U

shirts & tops

skcp3503f

sustainable edition

TALINO JAC ZV SHIRT

1685.00 NIS

XS

dresses & skirts

wjcp0437f

RACKY SILK DRESS

2900.00 NIS

XS | S | M | L

zv x initiale

skat2008f

-new-

ZV INITIALE LE CITY MONOGRAM B1347.50 NIS

1925.00 NIS

U

zv x initiale

skat2012f

- new -

ZV INITIALE LE TOTE BAG1179.50 NIS

1685.00 NIS

U

jewelry & keyrings

skan4812f

ZV INITIALE BRACELET

465.00 NIS

U

jewelry & keyrings

skan4812f

ZV INITIALE BRACELET

465.00 NIS

U

zv x initiale

skat4001f

- new -

ZV INITIALE LE BELT BAG836.50 NIS

1195.00 NIS

U

t-shirts & sweats

skts7112f

SPENCER PHOTOPRINT SWEATSHIRT801.50 NIS

1145.00 NIS

XS | S

jewelry & keyrings

skan4806f

ZV INITIALE EARRINGS

560.00 NIS

U

 

e-commerce solution by Fastmag


126rv210rrf1jf0 - execution time: 3.735 sec.