משלוחים חינם ברכישה מעל 500 ש"ח   - מסירה תוך 4 ימי עסקים

New Z&V service! Visit your store remotely. Find out more.

Lingerie Details

    See
  • 2
  • 4

dresses & skirts

pwgcp0401f

permanet collection

RISTY JAC GUITAR DRESS

2025.00 NIS

XS | S | M | L

dresses & skirts

pwgcp0301f

permanet collection

JILLIAN JAC GUITAR SKIRT

1390.00 NIS

34 | 36 | 38 | 40

shirts & tops

pwgcp0702f

permanet collection

CHRISTY CAMISOLE

830.00 NIS

XS | S | M | L

dresses & skirts

skcp0404f

RISTY DRESS

2170.00 NIS

XS | S

dresses & skirts

skcp0423f

RIXI JAC KALEID DRESS

2315.00 NIS

XS | S | M | L

shirts & tops

skcp0703f

CHRISTY JAC ZV CAMISOLE

1050.00 NIS

XS | S | M

shirts & tops

skcp0703f

CHRISTY JAC ZV CAMISOLE

1050.00 NIS

XS | S | M

shirts & tops

skcp0703f

CHRISTY JAC ZV CAMISOLE

1050.00 NIS

XS | S | M

shirts & tops

skcp0701f

CHRISTY CAMISOLE

925.00 NIS

XS | S | M | L

dresses & skirts

wjcp0302f

JENNY PRINT BEGONIA SKIRT

1195.00 NIS

34 | 36 | 38

shirts & tops

wjcp0703f

CELEST PRINT BEGONIA CAMISOLE

880.00 NIS

XS | S

dresses & skirts

skcp0405f

RISTY JAC ZV DRESS

2270.00 NIS

XS | S | M | L

dresses & skirts

skcp0302f

JOSLIN JAC ZV SKIRT

1585.00 NIS

34 | 36 | 38 | 40

dresses & skirts

skcp0302f

JOSLIN JAC ZV SKIRT

1585.00 NIS

34 | 36 | 38

dresses & skirts

skcp0301f

JOSLIN CDC SKIRT

1440.00 NIS

34 | 36 | 38 | 40

shirts & tops

skcp0706f

CHRISTY KALEIDO CAMISOLE

900.00 NIS

XS | S | M

dresses & skirts

wjcp0427f

RISTY VELVET DRESS1267.50 NIS

2535.00 NIS

XS | S | M

dresses & skirts

wjcd0401f

RISTY JOUY SATIN DRESS720.00 NIS

1440.00 NIS

S

shirts & tops

wjcd0701f

CAMEL JOUY TOP450.00 NIS

900.00 NIS

XS | S | M | L

dresses & skirts

wjcp0433f

- fashion show -

RISTY PEONIES SILK DRESS1122.50 NIS

2245.00 NIS

XS | S | L

shirts & tops

wjcp0711f

- fashion show -

CHRISTY PEONIES TOP475.00 NIS

950.00 NIS

XS | S | M | L

dresses & skirts

wjcp0421f

RISTY VELVET DRESS1317.50 NIS

2635.00 NIS

XS | S

shirts & tops

wjcp0707f

CHARLIE ROSES CAMI450.00 NIS

900.00 NIS

XS | S

dresses & skirts

pwgcp0401f

permanet collection

RISTY JAC GUITAR DRESS

2025.00 NIS

XS | S | M | L

dresses & skirts

pwgcp0301f

permanet collection

JILLIAN JAC GUITAR SKIRT

1390.00 NIS

34 | 36 | 38 | 40

shirts & tops

pwgcp0702f

permanet collection

CHRISTY CAMISOLE

830.00 NIS

XS | S | M | L

dresses & skirts

skcp0404f

RISTY DRESS

2170.00 NIS

XS | S

dresses & skirts

skcp0423f

RIXI JAC KALEID DRESS

2315.00 NIS

XS | S | M | L

shirts & tops

skcp0703f

CHRISTY JAC ZV CAMISOLE

1050.00 NIS

XS | S | M

shirts & tops

skcp0703f

CHRISTY JAC ZV CAMISOLE

1050.00 NIS

XS | S | M

shirts & tops

skcp0703f

CHRISTY JAC ZV CAMISOLE

1050.00 NIS

XS | S | M

shirts & tops

skcp0701f

CHRISTY CAMISOLE

925.00 NIS

XS | S | M | L

dresses & skirts

wjcp0302f

JENNY PRINT BEGONIA SKIRT

1195.00 NIS

34 | 36 | 38

shirts & tops

wjcp0703f

CELEST PRINT BEGONIA CAMISOLE

880.00 NIS

XS | S

dresses & skirts

skcp0405f

RISTY JAC ZV DRESS

2270.00 NIS

XS | S | M | L

dresses & skirts

skcp0302f

JOSLIN JAC ZV SKIRT

1585.00 NIS

34 | 36 | 38 | 40

dresses & skirts

skcp0302f

JOSLIN JAC ZV SKIRT

1585.00 NIS

34 | 36 | 38

dresses & skirts

skcp0301f

JOSLIN CDC SKIRT

1440.00 NIS

34 | 36 | 38 | 40

shirts & tops

skcp0706f

CHRISTY KALEIDO CAMISOLE

900.00 NIS

XS | S | M

dresses & skirts

wjcp0427f

RISTY VELVET DRESS1267.50 NIS

2535.00 NIS

XS | S | M

dresses & skirts

wjcd0401f

RISTY JOUY SATIN DRESS720.00 NIS

1440.00 NIS

S

shirts & tops

wjcd0701f

CAMEL JOUY TOP450.00 NIS

900.00 NIS

XS | S | M | L

dresses & skirts

wjcp0433f

- fashion show -

RISTY PEONIES SILK DRESS1122.50 NIS

2245.00 NIS

XS | S | L

shirts & tops

wjcp0711f

- fashion show -

CHRISTY PEONIES TOP475.00 NIS

950.00 NIS

XS | S | M | L

dresses & skirts

wjcp0421f

RISTY VELVET DRESS1317.50 NIS

2635.00 NIS

XS | S

shirts & tops

wjcp0707f

CHARLIE ROSES CAMI450.00 NIS

900.00 NIS

XS | S

 

e-commerce solution by Fastmag


1316vqqthj9d20 - execution time: 1.953 sec.